Velkommen til Granstubben Barnehage!!

Granstubben Barnehage ligger sentralt til i Henning, 9 km fra Steinkjer sentrum. Barnehagen ble åpnet 25.09.06, og har 4 avdelinger/baser med plass til tilsammen ca. 60 barn. Barnehagen har totalt 16 ansatte, fordelt på ca. 13 årsverk inkl. renholdere og vaktmester. Barnehagen har to hus: Grana og Stubben. Stubben åpnet dørene 25.09.06. I februar 2009 åpnet vi vår småbarnsavdeling i bygget som heter Grana!  Flere dager i uka er minibussen vår, "Opplevelsesbussen" ute på tur med barnehagebarna til nye, spennende destinasjoner! Se vår Facebook-side for bilder fra mange av våre ferder!