Estetiske fag!

Forming, kunst og musikk!

Barnehagen har egen kunstpedagog og musikkpedagog! De jobber etter et meget nøye planlagt opplegg, med gjennomgående og alders- og utvilkingstilpasset faglig opplegg med god progresjon. I løpet av uka, jobber de med alle avdelingene i barnehagen - også de aller minste!