Åpningstider/info

Åpningstider

Barnehagen er åpen fra kl. 06.30-16.45 mandag til fredag.


Barnehageåret går fra 01.08.-31.07 påfølgende år.


Alle barn har en grunnoppholdstid i barnehagen på 8 timer pr. dag. Oppholdstider/hente- og bringetider kartlegges ved oppstarten av hvert barnehageår, men kan endres ved endring i familiens behov. Foreldre/foresatte står fritt til å hente/bringe barna innenfor avtalt oppholdstid. Det kan søkes om fast utvidet oppholdstid, dersom det er forhold i barnets hjem, som krever lenger oppholdstid. Ped. leder på avdelingen kan også innvilge kortvarige forlengede oppholdstider ved behov. Hensikten med denne bestemmelsen, er å få et bedre grunnlag for planlegging av bemanningen slik at det er flest ansatte på jobb når det er flest barn i barnehagen.


Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag, og er stengt juleaften, i romjula og på nyttårsaften. I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 6 kurs- og planleggingsdager. Barnehagen holder stengt disse dagene uten at det gis reduksjon i foreldrebetalingen. Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, av disse minimum 3 uker sammenhengende. 2 av ukene legges til perioden barnehagen har sommerstengt.